Καμπάνια

Κατεβάστε τα υλικά σε μεγάλο μέγεθος κάνοντας κλικ στις εικόνες

Afisa1 αντίγραφο

 

Afisa2 αντίγραφο

Αφίσα Θεσσαλονίκης

18d+draft+final

Social media avatar

avatar

 

Facebook cover

COVER-PHOTO-3

Twitter header

twitter header

 

Κατεβάστε ασπρόμαυρες τις αφίσες σε μέγεθος Α3 κάνοντας κλικ στην εικόνα.

Φωτοτυπήστε τις και κολλήστε τις στη γειτονιά και τη δουλειά σας!

AfisaA3-1 αντίγραφο

AfisaA3-2 αντίγραφο

 

Με κενό χώρο στο κάτω μέρος της αφίσας για να προσθέσετε το δικό σας κάλεσμα

AfisaA3-3 αντίγραφο

AfisaA3-4 αντίγραφο

Το βίντεο της #18D